Jan Nowak Jezioranski

nowakWśród wielu wybitnych pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, najbardziej znanym i cenionym był Jan Nowak Jeziorański.Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Zdzisław Jeziorański. Przyszedł na świat 2 października 1914 roku w Berlinie. Kształcił się najpierw w Warszawie, później w Poznaniu.

W 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej i trafił do niemieckiej niewoli. Podczas transportu jeńców udało mu się uciec i przedostać się do Warszawy. W kraju zaangażował się w działalność konspiracyjną, walczył w szeregach Armii Krajowej, działał także jako publicysta. Zgłosił się także do pracy w charakterze kuriera AK i właśnie wtedy zmienił nazwisko na Jan Nowak. W 1944 roku przedostał się wraz z żoną, jako kurier do Londynu i po tej misji już nie powrócił do kraju.

W 1949 roku włączył się w prace przygotowawcze przy tworzeniu Radia Wolna Europa. W 1952 roku przeniósł się do Monachium, gdzie objął posadę Dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Pierwszą audycję dla słuchaczy w Polsce przeprowadził 3 maja 1952 roku. Z zajmowanego stanowiska odszedł 1 stycznie 1976 roku. Po przejściu na emeryturę osiedlił się w USA, gdzie zaangażował się w życie Polonii.

Za swoją długoletnią działalność na rzecz Polski otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń. Zmarł 20 stycznie 2005 roku.

Comments are closed.