Program działania RWE

Radio Wolna Europa miało jasno określony program.Radio Wolna Europa miało kilka krajowych Rozgłośni, które nadawały audycje w różnych językach.

Swój program, ujęty przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, miała także Polska Rozgłośnia Radia Wolna Europa.

Przede wszystkim w Rozgłośni mieli działać Polacy, którzy będą nadawali audycje o sprawach polskich. Nie miało być też żadnej prewencyjnej cenzury amerykańskiej.

Rozgłośnia nie miała służyć zdalnemu kierowaniu narodem polskim. Głównym zadaniem Radia była walka z propagandą i indoktrynacją, prostowanie fałszów, ukazywanie prawdy historycznej, dostarczanie pełnej informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.

Rozgłośnia miała także służyć podtrzymywaniu oporu moralnego i niezależności myśli. Jednak Radio miało wystrzegać się wszystkiego, co mogłoby pchnąć społeczeństwo do czynnego oporu albo zorganizowania się pod ziemią.

Działacze Radia mieli, w swojej pracy, kierować się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo słuchaczy. Radio miało także być odbiciem różnorodnych, nawet sprzecznych opinii i ocen, gdyż różnice poglądów miały w najlepszy sposób demonstrować wolność słowa.

Radio miało podtrzymywać tradycję wszystkich głównych nurtów politycznych, jednak nie miało, w swoich programach dopuszczać się wzajemnych napaści ani ataków personalnych.

Program działania Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa głosił także, że każdy ma prawo do swoich poglądów, jednak w sprawach takich jak niepodległość, demokracja i granice, wszyscy byli zgodni i solidarni.

Comments are closed.