Radiowcy Radia Wolna Europa

Radio Wolna Europa to symbol walki z komunizmem i opresyjną władzą. Nie istniałoby, gdyby nie tworzący go radiowcy. Kim byli Polacy, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii tej instytucji?

tablocaRWERadio Wolna Europa powstało w 1949 roku w Nowym Jorku i od samego początku było sponsorowane przez Konkgres Stanów Zjednoczonych. Misją radia było szerzenie idei demokratycznych oraz rozpowszechnianie informacji niezakłamanych przez służby pracujące dla reżimu komunistycznego. W Polsce Radio Wolna Europa nadawało w latach 1949-1994.Była to najpopularniejsza stacja, a co za tym idzie – najczęściej zagłuszana.

Współpracownikami i pracownikami Radia było bardzo wiele osób, spośród których warto wymienić choć kilka: Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zygmunta Michałowskiego, Zdzisława Najdera, Marka Łatyńskiego i Piotra Mroczyka. Ze znanych pisarzy i publicystów byli to m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Barańczak, Leopold Tyrmand i wielu innych.

Nadawano programy, w których informowano o różnorodnych kwestiach: ekonomicznych, rolniczych, kulturalnych oraz oczywiście politycznych. Radio Wolna Europa było nośnikiem wiedzy o rzeczywistości i symbolem oporu względem niechcianej, opresyjnej władzy. W 1994 roku zakończyło ono swoją działalność w Polsce. W Warszawie odbyła się oficjalna uroczystość w Poznaniu, w której udział wzięli nie tylko radiowcy, ale także Prezydent Polski oraz ambasador USA. 13 stycznia 2011 roku została odsłonięta w Polskim Radiu tablica pamiątkowa, będąca hołdem dla radiowców, którzy działali i nadawali zza tzw. żelaznej kurtyny.

Reklama: Tablice informacyjne wykonuje firma Chester Wrocław

Comments are closed.