Stowarzyszenie RWE

radio5Radio Wolna Europa działa od 1950 roku. Jednak niektóre z oddziałów zakończyły już swoją działalność. Stało się tak w przypadku Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa. Polska Rozgłośnia RWE przestała istnieć w czerwcu 1994 roku. Podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami, które odbyło się w Poznaniu, zostało zawiązane Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Stowarzyszenie zawiązane zostało 21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej ze słuchaczami, jako Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Ostatecznie nazwa tego stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Bo właśnie ten wybitny człowiek stał się pierwszym honorowym dyrektorem Stowarzyszenia, a od 2009 roku, rolę tę pełni Władysław Bartoszewski.

Stowarzyszenie zainaugurowało swoją działalność w 1995 r. organizacją spotkań poświęconych publikacji „Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa”.

3 maja 1997 r., w 45. rocznicę nadania pierwszej polskojęzycznej audycji RWE, przy ul. Nowogródzkiej 56 w Warszawie otwarto lokal Radio Cafe, który pełni rolę miejsca spotkań, a także gromadzi bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentując historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników.

Po kilkuletniej przerwie, Stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność.

Comments are closed.