Wyzwania dla integracji uchodźców w Polsce

mapaW dniu 25 czerwca  2015 r .Koordynator Krajowy Projekty @lterCamp Andrzej Antoń oraz przedstawiciel partnerów projektu, Paulina Babis z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej wzięli udział w seminarium
eksperckim „Wyzwania dla integracji uchodźców w Polsce” zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie.
Spotkanie zgromadziło ekspertów i praktyków w dziedzinie migracji, integracji i polityki społecznej. Podczas spotkania zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach Projektu
„Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce”. Jego celem jest ocena wpływu i efektywności programów integracyjnych prowadzonych przez instytucje pomocy społecznej i w
rezultacie poprawa sytuacji cudzoziemców objętych w Polsce międzynarodową ochroną.
Podczas seminarium szukano  odpowiedzi na następujące pytania:
– Jakie są a jakie powinny być cele polskiej polityki integracyjnej?
– Czy funkcjonujące obecnie w Polsce programy integracji są skuteczne na poziomie znalezienia zatrudnienia, mieszkania, nauki języka polskiego?
– Dlaczego uchodźcy wyjeżdżają z Polski? Czy wynika to ze złych założeń polityki integracyjnej czy z małej atrakcyjności Polski jako kraju imigracji?
– W jakim kierunku powinny iść zmiany zmierzające do skutecznej integracji uchodźców w Polsce?
Czy chcemy aby uchodźcy zostawali w Polsce?
Koordynator Krajowy przedstawił problemy, z jakim spotyka się realizacja celów partnerstwa realizującego pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy w
Polsce a także sukcesy jakie odnotowano podczas realizacji Projektu.Kolejne spotkanie w ISP wyznaczono na grudzień br.

Comments are closed.