Edukacja i wolność – Jak system edukacyjny wpływa na kształtowanie wolności obywatelskie

Rola Edukacji w Kształtowaniu Wolności

Edukacja odgrywa kluczową rolę w formowaniu społeczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich. W kontekście Polski, zrozumienie, w jaki sposób system edukacyjny wpływa na rozwój wolności obywatelskiej, staje się niezmiernie istotne. Przeanalizujmy, jakie czynniki w edukacji mogą mieć wpływ na poziom świadomości i zaangażowania obywatelskiego. Continue reading

Targowica – symbol zdrady

po bitwie pod zielencami

Wojciech Kossak „Po bitwie pod Zieleńcami”

Kiedy w Warszawie panował radosny nastrój, świętowano z powodu wielkiego sukcesu i trwały przygotowania do wprowadzenia w życie postanowień Konstytucji 3 maja, do Petersburga podążali zdrajcy prosić Katarzynę o pomoc w zniszczeniu dzieła sejmu. Znaleźli się wśród nich: Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki i paru posłów szlacheckich ze znanym nam już Janem Sucharzewskim na czele. Continue reading

Karta Praw Podstawowych a Polska

kppCzy w preambule Karty Praw Podstawowych Polska odwoła się do religii, a zatem i do chrześcijańskich korzeni Europy, czy też postawi na pełną laickość?

Słowo Biskupów Polskich w sprawie integracji europejskiej przyjęte podczas 316. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 21 marca 2002 r. podkreśla, że z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: Karta) usunięto wszelkie bezpośrednie odwołania się do religii, a zatem i do chrześcijaństwa (pkt 9 Słowa Biskupów). Nie zauważa jednak, że w preambule niemieckojęzycznego tekstu Karty takie odwołanie pozostaje. Continue reading

O HROŚ

budynek rozgośłniW 1986 roku, Dariusz Morsztyn postanowił urzeczywistnić swoje marzenie o skutecznej ochronie środowiska. Jego idea była genialna w swej prostocie. Zamiast szukać dodatkowych rozwiązań postanowił udoskonalić już istniejące, czyli stworzyć Harcerski Ruch Ochrony Środowiska. Już wówczas, trudno było wyłonić lepszego patrona niż św. Franciszek z Asyżu. Morsztyn nie tylko stworzył komórkę harcerską wyspecjalizowaną w ochronie przyrody, ale także ukierunkował jego pacyfistyczną myśl. Mottem HROŚ stał się pokojowy, nie wymagający użycia siły sposób obrony własnych przekonań. Continue reading

Holokaust – polityka masowej zagłady Żydów

Einsatzgruppen

Maj 1940

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że w czasie holokaustu naziści wymordowali około 90% Żydów zamieszkałych na polskich ziemiach. Była to największa zbrodnia ludobójstwa w nowożytnej historii świata. Żydożerstwo hitlerowców było tak ogromne, że w 1942 roku w Polsce stosowano nawet kary śmierci za ukrywanie Żydów, jak również za sprzedaż lub dostarczanie im pożywienia. Continue reading

Dzieje Żydów w okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów

sklepRzeczpospolita Obojga Narodów była państwem federalnym złożonym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na mocy postanowień unii lubelskiej zawartej 1 lipca 1569 roku. Wówczas było to największe państwo w całej Europie o maksymalnym zasięgu terytorialnym wynoszącym około 950 000 km2. Jego historia ma również ścisły związek z polską społecznością żydowską. Continue reading

W rozkroku

moRozmowa z Michałem Olszewskim, dziennikarzem, autorem książki „Do Amsterdamu”.

„Gazeta Studencka”: Czy zgadzasz się z opinią socjologów, że dzisiejszym 20-latkom brakuje tzw. wspólnego doświadczenia pokoleniowego?

Michał Olszewski: Przede wszystkim ważne rozróżnienie: na Polaków, którzy dzisiaj zdmuchują dwudziestą świeczkę na torcie, patrzę już z pewnego oddalenia. Osiem lat różnicy to dużo. Ale niezależnie od tego, czy mówimy o 30-latku, czy jego młodszym o całą dekadę koledze, jedno jest pewne: na pewno nie ma doświadczeń tak wyraźnych i tak dramatycznych, jakie były udziałem poprzednich generacji. Nas nie scala stanie na barykadach, udział w powstaniu czy walka na froncie, ale drobiazgi: wspomnienie oranżady sprzedawanej w butelkach zwrotnych, szarej dobranocki „W Dolinie Muminków” i kolorowych wafli – andrutów. Continue reading

Jeden strzał

tamarowPodporucznik Józef Wieciech „Tamarow” miał na decyzję kilka sekund. Przed chwilą „Kosa”, jeden z jego żołnierzy, przyniósł informację, że pod bramą więzienia nieoczekiwanie zmieniono strażnika. Ten, który teraz trzymał wartę, nie był wprowadzony w szczegóły akcji i nie było szans na to, by bez walki wpuścił oddział za bramę.

Jednak żołnierze I batalionu 12. pułku piechoty Armii Krajowej skupieni 100 metrów od murów więzienia w Nowym Wiśniczu nie mieli wielkiego pola manewru. Akcja mogła być przeprowadzona tylko w jednym terminie. W nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku. Dlatego po krótkiej naradzie „Tamarow” wydał rozkaz: Uderzamy !. Continue reading

1% podatku

1_percentAkcje charytatywne mają to do siebie, że nie zawsze funkcjonują tak, jak powinny. Z jakiego powodu? Całość zależy od tematu akcji i od tego, jak wiele osób jest w nią zaangażowanych. Kwestie reklamy też są wymagane. Jeżeli reklama jest dosyć kiepska, ludzie nie wiedzą o danej akcji lub problematyka zagadnienia nie została prawidłowo pokazana – wówczas problem może się powiększyć, a charytatywne działania spalą na panewce. Continue reading

Franciszkański Ruch Ekologiczny

fre1. Franciszkański Ruch Ekologiczny : (FRE) jest ruchem świec kich chrześcijan, skupiającym osoby rożnego wieku, różnych zawodów, zainteresowań, środowisk społecznych i naukowych.

2. FRE działa na zasadzie pracy honorowej, nieodpłatnej swoich członków i nie posiada stałego źródła dochodów. Continue reading