13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy

„Głos Robotniczy” zakupiony 14 grudnia (poniedziałek) 1981 r.glos robotniczyArtykuł na pierwszej stronie to słynne przemówienie Wojciech Jaruzelskiego, którego fragment przytoczę poniżej:

„Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią.Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści – sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z „czerwonymi”, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy.

Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie: Czy musiało do tego dojść? Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu?

Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione miesiące były dla rządu czasem pracowitym, borykaniem się z ogromnymi trudnościami. Niestety – gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa wielkiego porozumienia narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform.

Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa „Solidarności”. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Mówię to z ciężkim sercem, z ogromną goryczą. ”

Stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia 1981 r. został zawieszony 31 grudnia 1982 r. a zniesiony 22 lipca 1983 r. Podczas tego okresu internowano ponad 10 000 osób, ponad 4 000 z nich zasądzono kary więzienia, pobito podczas protestów niezliczoną liczbę ludzi, według szacunków IPN-u stracić życie mogło około 100 osób a dodatkowo tysiące straciło pracę z powodów politycznych, co za PRL-u oznaczało blokadę podjęcia jakiegokolwiek zajęcia w innym zakładzie.

Powyższe dane to fakty historyczne, tak samo jak faktem jest, że dziś gdy włączyłem na 5 minut TVN24 pan redaktor Jarosław Kuźniar czytając listy od czytelników, którzy dziękowali generałowi za uratowanie kraju przekonywał, że my Polacy dojrzeliśmy do wybaczenia i nie chcemy już wojny polsko-polskiej, najlepiej zapomnijmy o tym co było, bo w sumie nie stało się nic strasznego. Nie skomentuję tego, zostawię to Państwu.

My o stanie wojennym nie zapomnimy. PRECZ Z KOMUNĄ!

Comments are closed.