Historia

radioPoczątki działalności Radia Wolna Europa sięgają pierwszych miesięcy 1949 r. W Ameryce zrodził się wtedy pomysł utworzenia niezależnej instytucji, która otoczyła by opieką polityków – uchodźców pochodzących z Europy Wschodniej. Poczucie winy wywołane wśród Amerykanów po ustaleniach z Jałty, na mocy których spora część Europy, które po II wojnie światowej znalazła się w sferze sowieckiej dominacji.

Amerykanie postanowili dać możliwość działania byłym ministrom, premierom, dyplomatom, parlamentarzystom i publicystom, którzy uciekli właśnie tych terenów. Wielu z tych emigrantów znalazło się na terenie USA, a także w Londynie. Postanowiono więc utworzyć instytucję, która zapewniła by im możliwość prowadzenia działalności politycznej zgodnej z ich aspiracjami, a także możliwość oddziaływania na własne społeczeństwa.

1 czerwca tegoż roku zebrał się Komitet Wolnej Europy składający się z 50 osób, wybitnych Amerykanów. Wśród nich znalazły się takie osobistości, jak gen. Dwight Eisenhower, późniejszy dyrektor CIA, Allen Dulles, a także były ambasador amerykański w Warszawie, Arthur Bliss Lane.

Głównym cele Komitetu było udzielanie poparcia przywódcom politycznym i intelektualistom, którzy przebywali czasowo w USA, w poszukiwaniu wolności, której zostali pozbawieni we własnym kraju. W tym celu powołana trzy podkomitety.

Przewodnictwo Komitetu ds. Radia objął wpływowy bankier amerykański Frank Altschul.

Comments are closed.