Obszar nadawania

radio2Radio Wolna Europa powstało z inicjatywy Amerykanów, którzy czuli wyrzuty sumienia po ustaleniach Jałty, na mocy których, duża część Europy Wschodniej znalazła się pod wpływem sowietów. Historia RWE rozpoczyna się 1 czerwca 1950 roku. Wtedy to Radio Wolna Europa zaczęło nadawać do krajów tzw. „demokracji ludowej”, które po zakończeniu II wojny światowej znalazły się pod wpływem Moskwy. Audycje skierowane były także do republik bałtyckich, których USA nie uznało za wcielone do ZSRR.

RWE nadawało swoje audycje z Monachium, Hiszpanii i Portugalii, w języku bułgarskim, czeskim, polskim, słowackim i węgierskim. Mimo systematycznego zagłuszania programów, RWE było słyszalne w wielu krajach bloku komunistycznego.

W latach 90. rozgłośnia popadła w problemy finansowe i wtedy przeniesiono jej siedzibę z Monachium do Pragi. Wtedy też serwisy czeski, słowacki i węgierski włączono w struktury krajowych rozgłośni tych państw.

W tym czasie RWE zaczęło nadawać także w niektórych krajach powstałych po rozpadzie Jugosławii, do Iraku i Iranu, a także w językach północnego Kaukazu.

Wcześniej, bo w 1975 roku RWE połączyło się z istniejącym od 1950 r. radiem Swoboda, które nadawało audycje na obszarze ZSRR w 16 głównych językach tego państwa. W 1989 roku zlikwidowano szereg sekcji narodowych, w tym także Rozgłośnie Polską.

Pod koniec stycznia 2002 roku rozpoczęto natomiast nadawanie audycji RWE do Afganistanu.

Zasięg reklamy internetowej zwiększysz dzięki agencji SEO .

Comments are closed.