Wsparcie sąsiadów

erbW roku 2005 powstała w Warszawie niezależna rozgłośnia radiowa o nazwie Europejskie Radio dla Białorusi. Jest to rozgłośnia całodobowa i praktycznie nieustannie nadaje ważne dla Białorusi informacje.

Celem powołania i działania rozgłośni było umożliwienie Białorusinom dostępu do informacji rzetelnych, prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością. Informacji, które nie są zmanipulowane, nie są zakłamane i propagandowe.

Oczywiście informacje nie dotyczą jedynie sytuacji politycznej na Białorusi. Poruszane są problemy również całego świata, nagłaśniane są różne kampanie i wydarzenia ogólnie ważne.

Podejmowane są również tematy kulturalno – rozrywkowe ważne na świecie, ale również ważne dla Białorusi. Program rozgłośni przygotowują białoruscy dziennikarze, którzy pracują zarówno na Białorusi, jak i w Polsce.

Rozgłośnia ma charakter informacyjno – rozrywkowy i dlatego też takie właśnie wiadomości i informacje dominują. Na program składają się wiadomości przekazywane systematycznie co godzinę. Zostały one ujęte w krótkie, trzyminutowe reportaże na temat najważniejszych zdarzeń z ostatniej chwili. Drugą część programu stanowią artykuły i felietony.

Zadaniem radia jest przekazywanie najnowszych informacji z kraju i ze świata, ale w sposób uczciwy, rzetelny i całkowicie zgodny ze sztuką dziennikarską. Zadanie to dziennikarze starają się wypełniać z całkowitym oddaniem i zaangażowaniem. Między innymi dlatego właśnie rozgłośnia musi mieć swoją siedzibę w innym kraju, z uwagi na sytuację na Białorusi nie może być tam prowadzone całkowicie wolne dziennikarstwo, ponieważ może to spowodować zagrożenie życia i zdrowia dla tychże dziennikarzy i stąd właśnie takie a nie inne rozwiązania.

Rozgłośnia dobrze sobie radzi i ma wielu wiernych słuchaczy.

Kampanie reklamowe w internecie prowadzi Anhor.

Comments are closed.